Фондација Наслеђе Отаца са Српским академским кругом и Нашом Србијом покренула почетак "откључавања" Српског кода.Године 2010. ауторски тим истраживача српског националног идентитета покренуо је пројекат СРПСКИ КОД. Радило се о првом покушају систематског истраживања трајних српских карактерних и културних особина, као и српске посебности у оквиру породице светских народа.

Дотадашња пракса у тој области показала је да Срби о себи обично говоре или најбоље или најгоре, а да правих проучавалаца српског идентитета недостаје.

Полазиште ауторског тима је било да истраживање српског идентитета не треба нужно да буде хладно „непристрасно“:

 

“Доза љубави према свом народу је неопходна. Човек без љубави не може да сазна ништа ни о самом себи ни о било коме другом. Тек љубав нам омогућава да упознамо саме себе, људе око себе, свој народ, друге људе и народе. Пошто љубав не значи заслепљеност, него мирније и дубље сагледавање, треба да упознамо и добре особине и мане, како своје, тако и ближњих и свог народа. Да би се тако сагледавало, потребно је на тренутак се издвојити, поставити у позицију неког ко гледа са стране, али добронамерно, с љубављу”.

 

Плод оваквог рада је била књига „Српски код – први ниво“ и истоимена интерактивна интернет презентација на српском и енглеском језику, www.srpskikod.org

По многим проценама, „Српски код“ се издвојио од сличних подухвата у последњих 20 година, и то по већини особина: концептом, обимом, општим професионалним и духовним квалитетом, темељношћу у детаљима, али и великим даљим потенцијалом, а посебно је уочен његов етичко–цивилизацијски приступ.

 

Аутори (Ненад Илић, др Ивица Живковић, Анастасија-Весна Илић) су дали јединствен случај културно-образовног подухвата који покушава да природно споји народно са свечовечанским (космополитским), што је у глобализацијском добу кључни национални интерес и Срба и свих других народа/нација. Овај спој спроведен је на примерима и духовне и материјалне културе. При томе је остављен простор старијим и млађим корисницима, да сами промисле и природно усвоје оно што ће бити данашњи или будући канон српске традиције.

 

Процена и допуне првог нивоа Српског кода, довели су на праг следеће фазе рада – сазрело је време за прелазак на други ниво – „откључавање Српског кода“.

 

Фондација Наслеђе Отаца препознала је потенцијале овог пројекта-мапе српских културних и идентитетских вредности, практично већ избором свог првог великог пројекта – покретања снимања историјског играног филма ОТАЦ о Светима Сави и Симеону Немањи – о почецима равноправног уласка српског народа у породицу светских народа.

У оквиру својеврсног „културног генома“ српског народа, догађаји формирања прве значајне српске династије, повезивање државе и цркве, прва систематска велика културно-образовна активност, подизање српског манастира на Светој Гори – што све прати филм ОТАЦ, имају централно место. Управо велики национални културни пројекат, без кога се не могу на прави начин тумачити историјски путокази за будућност српског народа у озбиљној идентитетској кризи, осветљава смисао и начин новог, активнијег читања Српског кода. С друге стране, „откључани“ Српски код - који открива шта је од нашег наслеђа неопходно сачувати, шта поправити, а шта ново направити да би идентитетски код опстао - даје пуно објашњење значаја и места филма ОТАЦ у најновијој борби српског народа за опстанак.

 

Због тога је Фондација Наслеђе Отаца са Српским академским кругом и Нашом Србијом покренула почетак откључавања Српског кода. На томе, уз ауторе „Првог нивоа Српског кода“, ради млада редакција постдипломаца и доктораната са више београдских факултета. Немања Девић, Вукашин Неимаревић, Александар Ђокић, Филип Живановић, а круг сарадника расте.
Сигурносни код
Освежи

Коментара:

By Nebojsa Tomic