Знак Фондације

Меморандум

 

 
 

 


Свечана песма Фондације

 

 

Органи Фондације:

1. Управитељ

2. Управни одбор

Управитељ Фондације

Презвитер Александар Лукић, Београд

Председник Управног одбора

Петар Марјановић, Берлин

Чланови Управног одбора

Драган Митровски, Берлин

протојереј Драган Секулић, Берлин

Велибор Добрић, Берлин

Извод из статута Фондације

Чланове Управног одбора, након избора Управног одбора у првом сазиву бирају и опозивају оснивачи Фондације, већином гласова свих оснивача.

Управни одбор одлучује о располагању имовином Фондације.

Управни одбор одређује циљеве Фондације, утврђује правила коришћења средстава Фондације, и утврђује круг корисника Фондације.

Управни одбор је надлежан за Одлуку о приступању суоснивача Фондацији.

Управитељ се именује и опозива на седници Управног одбора већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора, на временски период од 4 године, без ограничења у продужењу вршења функције.

Управитељ заступа и представља Фондацију и одговора за законитост рада Фондације.

Управитељ је одговоран за свој рад Управном одбору.

 

 
Сигурносни код
Освежи

Коментара:

By Nebojsa Tomic